Podatność CVE-2011-2603


Publikacja: 2011-06-30   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The NVIDIA 9400M driver 6.2.6 on Mac OS X 10.6.7 allows remote attackers to cause a denial of service (desktop hang) via a crafted web page that is visited with Google Chrome or Mozilla Firefox, as demonstrated by the lots-of-polys-example.html test page in the Khronos WebGL SDK.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.1/10
6.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Nvidia -> 9400m driver 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/48319
http://www.contextis.com/resources/blog/webgl2/
http://www.contextis.com/resources/blog/webgl/

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top