Podatność CVE-2011-2732


Publikacja: 2012-12-05

Opis:
CRLF injection vulnerability in the logout functionality in VMware SpringSource Spring Security before 2.0.7 and 3.0.x before 3.0.6 allows remote attackers to inject arbitrary HTTP headers and conduct HTTP response splitting attacks via the spring-security-redirect parameter.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Vmware -> Springsource spring security 

 Referencje:
http://support.springsource.com/security/cve-2011-2732
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=677814

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top