Podatność CVE-2011-3179


Publikacja: 2011-12-08   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The server process in Novell Messenger 2.1 and 2.2.x before 2.2.1, and Novell GroupWise Messenger 2.04 and earlier, allows remote attackers to read from arbitrary memory locations via a crafted command.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Novell -> Groupwise messenger 
Novell -> Messenger 

 Referencje:
https://bugzilla.novell.com/show_bug.cgi?id=712158
http://www.novell.com/support/viewContent.do?externalId=7009634

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top