Podatność CVE-2011-3477


Publikacja: 2018-02-19

Opis:
GEAR Software CD DVD Filter driver (aka GEARAspiWDM.sys), as used in Symantec Backup Exec System Recovery 8.5 and BESR 2010, Symantec System Recovery 2011, Norton 360, and Norton Ghost, allows local users to cause a denial of service (system crash) via unspecified vectors.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.9/10
6.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Symantec -> Backup exec system recovery 
Symantec -> Norton 360 
Symantec -> Norton ghost 
Symantec -> System recovery 2011 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/47822
https://www.symantec.com/security_response/securityupdates/detail.jsp?fid=security_advisory&pvid=security_advisory&year=&suid=20111109_00

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top