Podatność CVE-2011-3580


Publikacja: 2011-09-30   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
IceWarp WebMail in IceWarp Mail Server before 10.3.3 allows remote attackers to obtain configuration information via a direct request to the /server URI, which triggers a call to the phpinfo function.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
IceWarp Mail Server 10.3.2 Multiple Vulnerabilities
David Kirkpatric...
04.10.2011

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Icewarp -> Mail server 

 Referencje:
https://www.trustwave.com/spiderlabs/advisories/TWSL2011-013.txt
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/70026
http://www.securityfocus.com/bid/49753
http://www.osvdb.org/75722
http://securitytracker.com/id?1026093
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2011-09/0145.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top