Podatność CVE-2011-3603


Publikacja: 2014-04-27   Modyfikacja: 2014-04-28

Opis:
The router advertisement daemon (radvd) before 1.8.2 does not properly handle errors in the privsep_init function, which causes the radvd daemon to run as root and has an unspecified impact.

Typ:

CWE-DesignError

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.4/10
6.4/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Litech -> Router advertisement daemon 

 Referencje:
https://access.redhat.com/security/cve/CVE-2011-3603
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2011/10/06/3
http://www.litech.org/radvd/CHANGES

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top