Podatność CVE-2011-3626


Publikacja: 2012-01-27   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Double free vulnerability in the prepare_exec function in src/exec.c in Logsurfer 1.5b and earlier, and Logsurfer+ 1.7 and earlier, allows remote attackers to execute arbitrary commands via crafted strings in a log file.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Kerry thompson -> Logsurfer+ 
Drusus -> Logsurfer 

 Referencje:
https://bugs.gentoo.org/show_bug.cgi?id=387397
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2011/10/17/2
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2011/10/17/4
http://security.gentoo.org/glsa/glsa-201201-04.xml
http://secunia.com/advisories/47725
http://secunia.com/advisories/46389

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top