Podatność CVE-2011-3628


Publikacja: 2014-04-15   Modyfikacja: 2014-04-16

Opis:
Untrusted search path vulnerability in pam_motd (aka the MOTD module) in libpam-modules before 1.1.3-2ubuntu2.1 on Ubuntu 11.10, before 1.1.2-2ubuntu8.4 on Ubuntu 11.04, before 1.1.1-4ubuntu2.4 on Ubuntu 10.10, before 1.1.1-2ubuntu5.4 on Ubuntu 10.04 LTS, and before 0.99.7.1-5ubuntu6.5 on Ubuntu 8.04 LTS, when using certain configurations such as "session optional pam_motd.so", allows local users to gain privileges by modifying the PATH environment variable to reference a malicious command, as demonstrated via uname.

Typ:

CWE-Other

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.9/10
10/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Canonical -> Libpam-modules 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/%2Bsource/pam/%2Bbug/610125
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1237-1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top