Podatność CVE-2011-3857


Publikacja: 2011-09-28   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the Antisnews theme before 1.10 for WordPress allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via the s parameter.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Antisocialmediallc -> Antisnews 

 Referencje:
https://sitewat.ch/en/Advisories/15

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top