Podatność CVE-2011-3977


Publikacja: 2011-10-04   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in nxconfigure.sh in NoMachine NX Node 3.x before 3.5.0-4 and NX Server 3.x before 3.5.0-5 allows local users to read arbitrary files via unknown vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
NX Server for Linux Vulnerable SUID script in (nomachine)
Research@NGSSecu...
05.10.2011

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Nomachine -> Nx node 
Nomachine -> Nx server 

 Referencje:
http://securityreason.com/securityalert/8406
http://www.nomachine.com/tr/view.php?id=TR08I02575
http://www.securityfocus.com/archive/1/519730/100/0/threaded
http://www.securityfocus.com/bid/49720
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/69974

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top