Podatność CVE-2011-4023


Publikacja: 2012-05-03

Opis:
Memory leak in libcmd in Cisco NX-OS 5.0 on Nexus switches allows remote authenticated users to cause a denial of service (memory consumption) via SNMP requests, aka Bug ID CSCtr65682.

Typ:

CWE-399

(Resource Management Errors)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.8/10
6.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Pełny
Affected software
Cisco -> Nexus 2148t fex switch 
Cisco -> Nexus 2224tp fex switch 
Cisco -> Nexus 2232pp fex switch 
Cisco -> Nexus 2232tm fex switch 
Cisco -> Nexus 2248tp e fex switch 
Cisco -> Nexus 2248tp fex switch 
Cisco -> Nexus 5010p switch 
Cisco -> Nexus 5020p switch 
Cisco -> Nexus 5548p switch 
Cisco -> Nexus 5548up switch 
Cisco -> Nexus 5596up switch 
Cisco -> Nx-os 
Cisco -> Nexus 5548p 
Cisco -> Nexus 5548up 
Cisco -> Nexus 5596up 

 Referencje:
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus5000/sw/release/notes/Rel_5_0_3_N2_1/Nexus5000_Release_Notes_5_0_3_N2.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top