Podatność CVE-2011-4033


Publikacja: 2011-12-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Buffer overflow in the Steema TeeChart ActiveX control, as used in Schneider Electric Vijeo Historian 4.30 and earlier, CitectHistorian 4.30 and earlier, and CitectSCADAReports 4.10 and earlier, allows remote attackers to cause a denial of service via unspecified vectors.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Schneider-electric -> Citecthistorian 
Schneider-electric -> Citectscada reports 
Schneider-electric -> Vijeo historian 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-11-307-01.pdf
http://www.scada.schneider-electric.com/sites/scada/en/login/historian-vulnerability.page
http://www.citect.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1656&Itemid=1695

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top