Podatność CVE-2011-4035


Publikacja: 2011-12-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in Schneider Electric Vijeo Historian 4.30 and earlier, CitectHistorian 4.30 and earlier, and CitectSCADAReports 4.10 and earlier allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Schneider-electric -> Citecthistorian 
Schneider-electric -> Citectscada reports 
Schneider-electric -> Vijeo historian 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-11-307-01.pdf
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/71503
http://www.scada.schneider-electric.com/sites/scada/en/login/historian-vulnerability.page
http://www.citect.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1656&Itemid=1695

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top