Podatność CVE-2011-4036


Publikacja: 2011-12-02   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Directory traversal vulnerability in Schneider Electric Vijeo Historian 4.30 and earlier, CitectHistorian 4.30 and earlier, and CitectSCADAReports 4.10 and earlier allows remote attackers to read arbitrary files via unspecified vectors.

Typ:

CWE-22

(Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Schneider-electric -> Citecthistorian 
Schneider-electric -> Citectscada reports 
Schneider-electric -> Vijeo historian 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-11-307-01.pdf
http://www.scada.schneider-electric.com/sites/scada/en/login/historian-vulnerability.page
http://www.citect.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1656&Itemid=1695

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top