Podatność CVE-2011-4040


Publikacja: 2011-11-21   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Buffer overflow in MiniSmtp 3.0.11818 in NJStar Communicator allows remote attackers to execute arbitrary code via a crafted packet.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Njstar -> Njstar communicator 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/819630

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top