Podatność CVE-2011-4125


Publikacja: 2021-10-27

Opis:
A untrusted search path issue was found in Calibre at devices/linux_mount_helper.c leading to the ability of unprivileged users to execute any program as root.

Typ:

CWE-426

(Untrusted Search Path)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Calibre-ebook -> Calibre 

 Referencje:
https://lwn.net/Articles/464824/
https://bugs.launchpad.net/calibre/+bug/885027
https://www.openwall.com/lists/oss-security/2011/11/02/2
https://git.zx2c4.com/calibre-mount-helper-exploit/about/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top