Podatność CVE-2011-4223


Publikacja: 2011-11-01   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Unspecified vulnerability in Investintech.com Absolute PDF Server allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) or possibly execute arbitrary code via a crafted PDF document.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Investintech -> Absolute pdf server 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/275036
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/71094

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top