Podatność CVE-2011-4330


Publikacja: 2012-01-27   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Stack-based buffer overflow in the hfs_mac2asc function in fs/hfs/trans.c in the Linux kernel 2.6 allows local users to cause a denial of service (crash) and possibly execute arbitrary code via an HFS image with a crafted len field.

Typ:

CWE-119

(Improper Restriction of Operations within the Bounds of a Memory Buffer)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.2/10
10/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Linux -> Kernel 
Linux -> Linux kernel 

 Referencje:
https://lkml.org/lkml/2011/11/9/303
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=755431
http://www.securityfocus.com/bid/50750
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2011/11/21/5
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2011/11/21/14
http://git.kernel.org/?p=linux/kernel/git/torvalds/linux-2.6.git;a=commitdiff;h=bc5b8a9003132ae44559edd63a1623

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top