Podatność CVE-2011-4406


Publikacja: 2014-04-16

Opis:
The Ubuntu AccountsService package before 0.6.14-1git1ubuntu1.1 does not properly drop privileges when changing language settings, which allows local users to modify arbitrary files via unspecified vectors.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.6/10
4.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Canonical -> Accountsservice 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://bazaar.launchpad.net/~ubuntu-branches/ubuntu/oneiric/accountsservice/oneiric-updates/revision/21
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1351-1
http://people.canonical.com/~ubuntu-security/cve/2011/CVE-2011-4406.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top