Podatność CVE-2011-4407


Publikacja: 2014-05-13   Modyfikacja: 2014-05-14

Opis:
ppa.py in Software Properties before 0.81.13.3 does not validate the server certificate when downloading PPA GPG key fingerprints, which allows man-in-the-middle (MITM) attackers to spoof GPG keys for a package repository.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Canonical -> Software-properties 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/%2Bsource/software-properties/%2Bbug/915210
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1352-1

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top