Podatność CVE-2011-4531


Publikacja: 2012-01-08   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Siemens Automation License Manager (ALM) 4.0 through 5.1+SP1+Upd1 allows remote attackers to cause a denial of service (NULL pointer dereference and daemon crash) via crafted content in a (1) get_target_ocx_param or (2) send_target_ocx_param command.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Brak
Częściowy
Affected software
Siemens -> Automation license manager 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-11-361-01.pdf
http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/114358
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/57252401?func=ll&objId=57252401&objAction=csView&nodeid0=17323948&lang=en&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&viewreg=WW&load=content
http://aluigi.altervista.org/adv/almsrvx_1-adv.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top