Podatność CVE-2011-4613


Publikacja: 2014-02-05

Opis:
The X.Org X wrapper (xserver-wrapper.c) in Debian GNU/Linux and Ubuntu Linux does not properly verify the TTY of a user who is starting X, which allows local users to bypass intended access restrictions by associating stdin with a file that is misinterpreted as the console TTY.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
X -> X server 
Ubuntu -> Linux 
Debian -> Debian linux 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1349-1
http://www.debian.org/security/2011/dsa-2364
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=652249

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top