Podatność CVE-2011-4861


Publikacja: 2011-12-17   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
The modbus_125_handler function in the Schneider Electric Quantum Ethernet Module on the NOE 771 device (aka the Quantum 140NOE771* module) allows remote attackers to install arbitrary firmware updates via a MODBUS 125 function code to TCP port 502.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Schneider-electric -> Quantum ethernet module 140noe77100 
Schneider-electric -> Quantum ethernet module 140noe77101 
Schneider-electric -> Quantum ethernet module 140noe77111 

 Referencje:
http://reversemode.com/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=1

Copyright 2024, cxsecurity.com

 

Back to Top