Podatność CVE-2011-4876


Publikacja: 2012-02-03   Modyfikacja: 2012-02-13

Opis:
Directory traversal vulnerability in HmiLoad in the runtime loader in Siemens WinCC flexible 2004, 2005, 2007, and 2008; WinCC V11 (aka TIA portal); the TP, OP, MP, Comfort Panels, and Mobile Panels SIMATIC HMI panels; WinCC V11 Runtime Advanced; and WinCC flexible Runtime, when Transfer Mode is enabled, allows remote attackers to execute, read, create, modify, or delete arbitrary files via a .. (dot dot) in a string.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Siemens -> Simatic hmi panels 
Siemens -> Wincc 
Siemens -> Wincc flexible 
Siemens -> Wincc flexible runtime 
Siemens -> Wincc runtime advanced 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-12-030-01.pdf
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/71450
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICS-ALERT-11-332-02A.pdf
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICS-ALERT-11-332-02.pdf
http://www.siemens.com/corporate-technology/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-345442.pdf
http://www.osvdb.org/77381
http://www.exploit-db.com/exploits/18166
http://secunia.com/advisories/46997
http://aluigi.org/adv/winccflex_1-adv.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top