Podatność CVE-2011-5086


Publikacja: 2012-04-18

Opis:
https50.ocx in IP*Works! SSL in the server in Unitronics UniOPC before 2.0.0 does not properly implement an unspecified function, which allows remote attackers to cause a denial of service (application crash) or possibly execute arbitrary code via a crafted web site.

Typ:

CWE-20

(Improper Input Validation)

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
6.4/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Nsoftware -> Unitronics uniopc 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-11-279-03A.pdf

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top