Podatność CVE-2011-5124


Publikacja: 2012-08-26   Modyfikacja: 2012-08-27

Opis:
Stack-based buffer overflow in the BCAAA component before build 60258, as used by Blue Coat ProxySG 4.2.3 through 6.1 and ProxyOne, allows remote attackers to execute arbitrary code via a large packet to the synchronization port (16102/tcp).

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Bluecoat -> Proxyone 
Bluecoat -> Proxysg 

 Referencje:
https://kb.bluecoat.com/index?page=content&id=SA55

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top