Podatność CVE-2011-5291


Publikacja: 2014-12-31   Modyfikacja: 2015-01-01

Opis:
The SaveData method in the Cygnicon.ViewControl.1 ActiveX control in CyViewer.ocx in Ashampoo 3D CAD Professional 3.x before 3.0.2 allows remote attackers to write to arbitrary files via a pathname in the first argument.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.4/10
4.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Ashampoo gmbh & co. -> Ashampoo 3d cad professional 3 

 Referencje:
https://www.htbridge.com/advisory/HTB23019

Copyright 2021, cxsecurity.com

 

Back to Top