Podatność CVE-2012-0398


Publikacja: 2012-03-14   Modyfikacja: 2012-03-15

Opis:
EMC Documentum eRoom before 7.4.4 does not properly validate session cookies, which allows remote attackers to hijack or replay sessions via unspecified vectors.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
EMC -> Documentum eroom 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2012-03/0057.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top