Podatność CVE-2012-0689


Publikacja: 2012-03-13

Opis:
The server in TIBCO ActiveMatrix Platform in TIBCO Silver Fabric ActiveMatrix Service Grid Distribution 3.1.3, Service Grid and Service Bus 3.x before 3.1.5, BusinessWorks Service Engine 5.9.x before 5.9.3, and BPM before 1.3.0 allows remote attackers to discover credentials via unspecified vectors.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Tibco -> Activematrix bpm 
Tibco -> Activematrix businessworks service engine 
Tibco -> Activematrix service bus 
Tibco -> Activematrix service grid 
Tibco -> Silver fabric activematrix service grid distribution 

 Referencje:
http://www.tibco.com/services/support/advisories/amx-be-spotfire-advisory_20120308.jsp
http://www.tibco.com/multimedia/activematrix3_advisory_20120308_tcm8-15728.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top