Podatność CVE-2012-0843


Publikacja: 2019-11-19

Opis:
uzbl: Information disclosure via world-readable cookies storage file

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
UZBL -> UZBL 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/02/11/3
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2012-0843
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=CVE-2012-0843
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2012-0843
https://www.securityfocus.com/bid/52268

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top