Podatność CVE-2012-0844


Publikacja: 2020-02-21

Opis:
Information-disclosure vulnerability in Netsurf through 2.8 due to a world-readable cookie jar.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Netsurf-browser -> Netsurf 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/02/11/3
https://access.redhat.com/security/cve/cve-2012-0844
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2012-0844
https://www.securityfocus.com/bid/51981

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top