Podatność CVE-2012-1038


Publikacja: 2013-04-02   Modyfikacja: 2013-04-03

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in the WebAAA login functionality (wba_login.html) in Juniper Networks Mobility System Software (MSS) 7.6.x before 7.6.3, 7.7.x before 7.7.1, 7.5.x before 7.5.3, and other unspecified versions before 7.4 and 7.3 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via a crafted parameter name.

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Juniper -> Networks mobility system software 

 Referencje:
http://www.juniper.net/alerts/viewalert.jsp?actionBtn=Search&txtAlertNumber=PSN-2012-06-611&viewMode=view
http://www.secureworks.com/cyber-threat-intelligence/advisories/SWRX-2012-004/

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top