Podatność CVE-2012-1063


Publikacja: 2012-02-13   Modyfikacja: 2012-02-15

Opis:
Multiple SQL injection vulnerabilities in ManageEngine Applications Manager 9.x and 10.x allow remote attackers to execute arbitrary SQL commands via the (1) viewId parameter to fault/AlarmView.do or (2) period parameter to showHistoryData.do.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
ME Monitoring Manager Cross Site Scripting / SQL Injection
Vulnerability La...
31.01.2012

Typ:

CWE-89

(Improper Neutralization of Special Elements used in an SQL Command ('SQL Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Manageengine -> Applications manager 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/72831
http://www.vulnerability-lab.com/get_content.php?id=115
http://www.securityfocus.com/bid/51796
http://packetstormsecurity.org/files/view/109238/VL-115.txt

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top