Podatność CVE-2012-1166


Publikacja: 2014-05-21

Opis:
The default keybindings for wwm in LTSP Display Manager (ldm) 2.2.x before 2.2.7 allow remote attackers to execute arbitrary commands via the KP_RETURN keybinding, which launches a terminal window.

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Canonical -> Ltsp display manager 
Canonical -> Ubuntu linux 

 Referencje:
https://bugs.launchpad.net/ubuntu/%2Bsource/ldm/%2Bbug/953340
http://www.ubuntu.com/usn/USN-1398-1
http://irclogs.ltsp.org/?d=2012-03-12

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top