Podatność CVE-2012-1301


Publikacja: 2017-04-13

Opis:
The FeedProxy.aspx script in Umbraco 4.7.0 allows remote attackers to proxy requests on their behalf via the "url" parameter.

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Umbraco -> Umbraco 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/archive/1/522218
http://www.securityfocus.com/bid/52912
https://www.trustmatta.com/advisories/MATTA-2012-001.txt

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top