Podatność CVE-2012-1328


Publikacja: 2012-05-03

Opis:
Cisco Unified IP Phones 9900 series devices with firmware 9.1 and 9.2 do not properly handle downloads of configuration information to an RT phone, which allows local users to gain privileges via unspecified injected data, aka Bug ID CSCts32237.

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.6/10
6.4/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cisco -> Unified ip phone 
Cisco -> Unified ip phone firmware 

 Referencje:
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cuipph/9971_9951_8961/firmware/9_2_3/release_notes/9900_8900_923.html
https://exchange.xforce.ibmcloud.com/vulnerabilities/75412

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top