Podatność CVE-2012-1574


Publikacja: 2012-04-12

Opis:
The Kerberos/MapReduce security functionality in Apache Hadoop 0.20.203.0 through 0.20.205.0, 0.23.x before 0.23.2, and 1.0.x before 1.0.2, as used in Cloudera CDH CDH3u0 through CDH3u2, Cloudera hadoop-0.20-sbin before 0.20.2+923.197, and other products, allows remote authenticated users to impersonate arbitrary cluster user accounts via unspecified vectors.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Med.
Apache Hadoop user impersonation vulnerability
Aaron T. Myers
13.04.2012

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.5/10
6.4/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Cloudera -> Cloudera cdh 
Cloudera -> Hadoop 
Apache -> Hadoop 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2012-04/0051.html
http://seclists.org/fulldisclosure/2012/Apr/70
http://www.securityfocus.com/bid/52939
https://ccp.cloudera.com/display/DOC/Cloudera+Security+Bulletin
https://www.cloudera.com/documentation/other/security-bulletins/topics/csb_topic_1.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top