Podatność CVE-2012-1577


Publikacja: 2019-12-10

Opis:
lib/libc/stdlib/random.c in OpenBSD returns 0 when seeded with 0.

Typ:

CWE-335

(PRNG Seed Error)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
7.5/10
6.4/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Częściowy
Częściowy
Affected software
Openbsd -> Openbsd 
Dietlibc project -> Dietlibc 
Debian -> Debian linux 

 Referencje:
http://cvsweb.openbsd.org/cgi-bin/cvsweb/src/lib/libc/stdlib/random.c#rev1.16
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/03/23/14
https://github.com/ensc/dietlibc/blob/master/CHANGES
https://security-tracker.debian.org/tracker/CVE-2012-1577

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top