Podatność CVE-2012-1655


Publikacja: 2012-09-18

Opis:
Unspecified vulnerability in the UC PayDutchGroup / WeDeal payment module 6.x-1.0 for Drupal allows remote authenticated users to obtain account credentials via unknown attack vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4/10
2.9/10
8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Sven decabooter -> Uc paydutchgroup / wedeal payment 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/73897
http://www.securityfocus.com/bid/52344
http://www.osvdb.org/79855
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/04/07/1
http://drupal.org/node/1471800

Copyright 2020, cxsecurity.com

 

Back to Top