Podatność CVE-2012-1879


Publikacja: 2012-06-12   Modyfikacja: 2012-06-13

Opis:
Microsoft Internet Explorer 6 through 9 does not properly handle objects in memory, which allows remote attackers to execute arbitrary code by attempting to access an undefined memory location, aka "insertAdjacentText Remote Code Execution Vulnerability."

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Microsoft Internet Explorer insertAdjacentText Remote Code Execution
Anonymous
21.12.2012

Typ:

CWE-94

(Improper Control of Generation of Code ('Code Injection'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
9.3/10
10/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Microsoft -> IE 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA12-164A.html
https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2012/ms12-037
https://oval.cisecurity.org/repository/search/definition/oval%3Aorg.mitre.oval%3Adef%3A15588

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top