Podatność CVE-2012-1990


Publikacja: 2012-05-22

Opis:
Multiple cross-site scripting (XSS) vulnerabilities in Schneider Electric Kerweb before 3.0.1 and Kerwin before 6.0.1 allow remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via (1) the evtvariablename parameter in an evts.xml action to kw.dll, (2) unspecified search fields, or (3) unspecified content-display fields.

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
Low
Kerweb / Kerwin Cross Site Scripting
phocean
06.05.2012

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
Schneider-electric-kerwin -> 6.0 
Schneider-electric-kerweb -> 3.0 
Schneider-electric -> Kerweb 
Schneider-electric -> Kerwin 

 Referencje:
http://www.securityfocus.com/bid/53409
http://www.phocean.net/2012/05/08/cve-2012-1990-kerwebkerwin-xss-vulnerabilities.html
http://secunia.com/advisories/49041

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top