Podatność CVE-2012-2120


Publikacja: 2012-05-18   Modyfikacja: 2012-05-19

Opis:
latex2man in texlive-extra-utils 2011.20120322, and possibly other versions or packages, when used with the H or T option, allows local users to overwrite arbitrary files via a symlink attack on a temporary file.

Typ:

CWE-264

(Permissions, Privileges, and Access Controls)

CVSS2 => (AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.3/10
4.9/10
3.4/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Częściowy
Affected software
Debian -> Texlive-extra-utils 

 Referencje:
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/04/19/15
http://www.openwall.com/lists/oss-security/2012/04/19/12
http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=668779

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top