Podatność CVE-2012-2205


Publikacja: 2012-08-17   Modyfikacja: 2012-08-18

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability in IBM Rational ClearQuest 7.1.x before 7.1.2.7 and 8.x before 8.0.0.3 allows remote authenticated users to inject arbitrary web script or HTML via a workspace query.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
3.5/10
2.9/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
IBM -> Rational clearquest 

 Referencje:
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/77094
http://www.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21605838
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1PM61670

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top