Podatność CVE-2012-2281


Publikacja: 2012-07-05

Opis:
EMC RSA Access Manager Server 6.x before 6.1 SP4 and RSA Access Manager Agent do not properly validate session tokens after a logout, which might allow remote attackers to conduct replay attacks via unspecified vectors.

Typ:

CWE-287

(Improper Authentication)

CVSS2 => (AV:A/AC:H/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
6.8/10
10/10
3.2/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Sieć lokalna
Wysoka
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
RSA -> Access manager agent 
RSA -> Access manager server 

 Referencje:
http://archives.neohapsis.com/archives/bugtraq/2012-07/0037.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top