Podatność CVE-2012-2646


Publikacja: 2012-07-25

Opis:
The Sleipnir Mobile application before 2.1.0 and Sleipnir Mobile Black Edition application before 2.1.0 for Android do not properly implement the WebView class, which allows remote attackers to obtain sensitive information via a crafted application.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Fenrir-inc -> Sleipnir mobile 

 Referencje:
http://jvn.jp/en/jp/JVN88643450/index.html
http://jvndb.jvn.jp/jvndb/JVNDB-2012-000071
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fenrir.android.sleipnir
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.fenrir.android.sleipnir_black

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top