Podatność CVE-2012-2690


Publikacja: 2012-06-29   Modyfikacja: 2012-07-04

Opis:
virt-edit in libguestfs before 1.18.0 does not preserve the permissions from the original file and saves the new file with world-readable permissions when editing, which might allow local guest users to obtain sensitive information.

Typ:

CWE-255

(Credentials Management)

CVSS2 => (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
2.1/10
2.9/10
3.9/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Lokalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Libguestfs -> Libguestfs 

 Referencje:
https://www.redhat.com/archives/libguestfs/2012-May/msg00104.html
http://xforce.iss.net/xforce/xfdb/76220
http://www.securityfocus.com/bid/53932
http://secunia.com/advisories/49545
http://secunia.com/advisories/49431
http://rhn.redhat.com/errata/RHSA-2012-0774.html

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top