Podatność CVE-2012-3001


Publikacja: 2012-10-22

Opis:
Mutiny Standard before 4.5-1.12 allows remote attackers to execute arbitrary commands via the network-interface menu, related to a "command injection vulnerability."

W naszej bazie, znaleźliśmy następujące noty dla tego CVE:
Tytuł
Autor
Data
High
Mutiny Remote Command Execution
Juan vazquez
23.03.2013

Typ:

CWE-78

(Improper Neutralization of Special Elements used in an OS Command ('OS Command Injection') )

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:S/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
8.5/10
10/10
6.8/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Jednorazowa
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Mutiny -> Standard 

 Referencje:
http://www.kb.cert.org/vuls/id/841851
http://www.securityfocus.com/bid/56165
http://www.mutiny.com/releasehistory.php
http://secunia.com/advisories/51094
http://osvdb.org/86570

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top