Podatność CVE-2012-3037


Publikacja: 2012-09-25

Opis:
The Siemens SIMATIC S7-1200 2.x PLC does not properly protect the private key of the SIMATIC CONTROLLER Certification Authority certificate, which allows remote attackers to spoof the S7-1200 web server by using this key to create a forged certificate.

Typ:

CWE-200

(Information Exposure)

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
5/10
2.9/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Częściowy
Brak
Brak
Affected software
Siemens -> Simatic s7-1200 plc 

 Referencje:
http://www.us-cert.gov/control_systems/pdf/ICSA-12-263-01.pdf
http://www.siemens.com/corporate-technology/pool/de/forschungsfelder/siemens_security_advisory_ssa-240718.pdf

Copyright 2022, cxsecurity.com

 

Back to Top