Podatność CVE-2012-3272


Publikacja: 2012-12-06

Opis:
Cross-site scripting (XSS) vulnerability on the HP Color LaserJet CM3530 with firmware before 53.190.9, Color LaserJet CM60xx with firmware before 52.210.9, Color LaserJet CP3525 with firmware before 06.140.3 18, Color LaserJet CP4xxx with firmware before 07.120.6, Color LaserJet CP6015 with firmware before 04.160.3, LaserJet P3015 with firmware before 07.140.3, and LaserJet P4xxx with firmware before 04.170.3 allows remote attackers to inject arbitrary web script or HTML via unspecified vectors.

Typ:

CWE-79

(Improper Neutralization of Input During Web Page Generation ('Cross-site Scripting'))

CVSS2 => (AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:N)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
4.3/10
2.9/10
8.6/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Średnia
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Brak
Częściowy
Brak
Affected software
HP -> Color laserjet cm3530 
HP -> Color laserjet cm60xx 
HP -> Color laserjet cp3525 
HP -> Color laserjet cp4xxx 
HP -> Color laserjet cp6015 
HP -> Laserjet p3015 
HP -> Laserjet p4xxx 

 Referencje:
https://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c03556108
https://h20566.www2.hp.com/portal/site/hpsc/public/kb/docDisplay?docId=emr_na-c03556108
http://www.securitytracker.com/id?1027841

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top