Podatność CVE-2012-3290


Publikacja: 2012-06-07

Opis:
Multiple unspecified vulnerabilities in Google Chrome before 20.0.1132.22 on the Acer AC700; Samsung Series 5, 5 550, and Chromebox 3; and Cr-48 Chromebook platforms have unknown impact and attack vectors.

Typ:

CWE-noinfo

CVSS2 => (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C)

Ogólna skala CVSS
Znaczenie
Łatwość wykorzystania
10/10
10/10
10/10
Wymagany dostęp
Złożoność ataku
Autoryzacja
Zdalny
Niska
Nie wymagana
Wpływ na poufność
Wpływ na integralność
Wpływ na dostępność
Pełny
Pełny
Pełny
Affected software
Samsung -> Chromebox 3 
Samsung -> Series 5 550 chromebook 
Samsung -> Series 5 chromebook 
Google -> Cr-48 chromebook 
Google -> Chrome os 
ACER -> Ac700 chromebook 

 Referencje:
http://googlechromereleases.blogspot.com/2012/06/beta-channel-update-for-chromebooks.html

Copyright 2023, cxsecurity.com

 

Back to Top